Bài đăng

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất 2-AMINOCHROMEN thế

Nghiên cứu quy trình phân tích COD liên tục và ứng dụng đánh giá ô nhiễm hữu cơ trong nước mặt : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Phân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy hợp chất chứa clo tại Việt Nam : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 14

Đạo đức Tin lành và lối sống đạo đức của tín đồ tại Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Ảnh hưởng của phương Tây đối với văn hóa Nhật Bản thời Minh Trị - Kinh nghiệm cho Việt Nam

Tích hợp viễn thám và GIS nghiên cứu đánh giá trượt lở đất phục vụ mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên tại tỉnh Bắc Kạn