Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Đề Xuất Một Số Chính Sách Liên Quan Đến Quản Lý Và Sử Dụng Bền Vững Đa Dạng Sinh Học Việt Nam Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

Thách Thức Đối Với Bảo Tồn Rùa Biển Tại Biển Đông

Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 1996 - 2006

Liên minh giữa công nhân và tri thức ở tỉnh Nam Định trong thời kỳ hội nhập

The Energy-Aware Operational Time of Wireless Ad-HocSensor Networks

Heuristic Energy-Efficient Routing Solutions to Extend the Lifetime of Wireless Ad-Hoc Sensor Networks

Bước đầu khảo sát nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc của bệnh nhân tại bệnh viện E Trung Ương

Bước đầu khảo sát nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc của bệnh nhân tại bệnh viện E Trung Ương

Towards the formulation of a new marketing mix strategy of Habeco in the new economic era = Xây dựng chiến lược Marketing Mix tại HABECO trong thời kỳ mới. Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Giải quyết tranh chấp về thềm lục địa trong pháp luật quốc tế: Luận án TS. Luật: 623801

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền - những quan điểm cơ bản và giá trị kế thừa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay: Luận án TS Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật 62 38 01 01

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luận án TS. Luật: 623801

Bước đường viết văn

Khi đứa con ra đời : Tiểu thuyết Khi đứa con ra đời : Tiểu thuyết

Nghiên cứu thuật Toán học máy áp dụng cho hệ thống giám sát và nhận dạng hành vi trên bò: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card

Hệ vector semliki forest virus: nghiên cứu phát triển các vector và ứng dụng trong sinh -y-dược

Đánh giá độ phủ và dự báo tác động của chính sách mở rộng chi trả bởi bảo hiểm y tế cho điều trị HIV/AIDS

Đánh giá khả năng giải phóng hoạt chất và ước tính khả năng thẩm thấu qua da của chế phẩm OMEGAKA