Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 1996 - 2006

Vai trò của việc giảng dạy các môn lý luận chính trị đối với việc hình thành thế giới quan khoa học cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: Luận án TS. Kinh tế học: 603101

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: tác động đối với thương mại hàng hoá giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam: Luận án TS. Kinh tế học: 623101

Tích hợp viễn thám và GIS nghiên cứu đánh giá trượt lở đất phục vụ mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên tại tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu xác định hàm lượng một số chất hữu cơ trong dược phẩm và nước tiểu bằng phương pháp von-ampe : Luận án TS. Hóa học: 62 44 29 01

Tách chiết cellulase ngoại bào từ vi sinh vật để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi

Sử dụng một số phương pháp gây đột biến để tăng hiệu suất sản xuất protease ngoại bào từ vi sinh vật

Quản lí hoạt động của tổ chuyên môn tại trường Trung học phổ thông Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114

Phát triển thương hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng cho mạng sensor: Luận án TS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính: 62 48 15 01

Nghiên cứu giải pháp truyền năng lượng siêu cao tần phục vụ cho khai thác năng lượng mặt trời : Luận án TS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 60520

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại Trung tâm thông tin thư viện Trường đại học Giao thông Vận tải – Hà Nội

Tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện của Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội

An analysis of involuntary excess reserves, monetary policy and risk-taking behaviour of Chinese Banks

Domino reaction of N-(cyanomethyl)-1,3-azolium quaternary salts with o-hydroxybenzaldehydes: scope and limitations

Đề Xuất Một Số Chính Sách Liên Quan Đến Quản Lý Và Sử Dụng Bền Vững Đa Dạng Sinh Học Việt Nam Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

Thách Thức Đối Với Bảo Tồn Rùa Biển Tại Biển Đông

Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 1996 - 2006

Liên minh giữa công nhân và tri thức ở tỉnh Nam Định trong thời kỳ hội nhập

The Energy-Aware Operational Time of Wireless Ad-HocSensor Networks

Heuristic Energy-Efficient Routing Solutions to Extend the Lifetime of Wireless Ad-Hoc Sensor Networks

Bước đầu khảo sát nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc của bệnh nhân tại bệnh viện E Trung Ương

Bước đầu khảo sát nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc của bệnh nhân tại bệnh viện E Trung Ương

Towards the formulation of a new marketing mix strategy of Habeco in the new economic era = Xây dựng chiến lược Marketing Mix tại HABECO trong thời kỳ mới. Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Giải quyết tranh chấp về thềm lục địa trong pháp luật quốc tế: Luận án TS. Luật: 623801

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền - những quan điểm cơ bản và giá trị kế thừa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay: Luận án TS Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật 62 38 01 01

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luận án TS. Luật: 623801

Bước đường viết văn

Khi đứa con ra đời : Tiểu thuyết Khi đứa con ra đời : Tiểu thuyết

Nghiên cứu thuật Toán học máy áp dụng cho hệ thống giám sát và nhận dạng hành vi trên bò: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card

Hệ vector semliki forest virus: nghiên cứu phát triển các vector và ứng dụng trong sinh -y-dược

Đánh giá độ phủ và dự báo tác động của chính sách mở rộng chi trả bởi bảo hiểm y tế cho điều trị HIV/AIDS

Đánh giá khả năng giải phóng hoạt chất và ước tính khả năng thẩm thấu qua da của chế phẩm OMEGAKA