Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Nghiên cứu thành phần hóa học của 3 loài thuộc chi Polygonum, họ Rau răm (Polygonaceae): Thồm lồm gai (polygonum perfoliatumL.), nghể trắng (polygonum barbatum L.), mễ tử liễu (polygonum plebeiumR.Br). : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào đánh giá nhân sự quản lý cấp trung trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam

Vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế học: 623101

Argumentation-based schema matching for multiple digital libraries

Response Surface Design for Estimating the Optimal Operating Conditions in the Polymer Flooding Process

Creating your CV as a self marketing tool

Corporate Valuation and Takeover

Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

Cơ sở cảnh quan học cho việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh: Luận án TS. Địa lý tự nhiên: 62 44 02 17

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ lưu vực sông Lại Giang : Luận án TS. Địa lý: 62 44 02 17

Nhận dạng và phân loại hoa quả trong ảnh màu : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

Theo dõi các nguồn dữ liệu nhạy cảm trên các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

VERS LA PRISE EN COMPTE DES ATTAQUES DE SÉCURITÉ DANS LES COMPTEURS INTELLIGENTS DU SMART GRID

Indexation de données pour l’archéologie = Đánh chỉ mục dữ liệu cho khảo cổ học. Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Chương trình đào tạo thí điểm)

Mise en œuvre de techniques d’optimisation, de recherche opérationnelle et de programmation mathématiques via l’utilisation de solveurs numériques commerciaux = Thiết đặt các kỹ thuật tối ưu, vận trù học và lập trình toán học bằng các bộ giải số thương mại. Luận văn ThS. Réseaux et Systèmes communicants: Programme pilote

A Study on Deontic Modality Expressing Means in English and Vietnamese Declarative and Interrogative Sentences: . Luận án TS

Vấn đề giới trong bối cảnh của biến đổi khí hậu (nghiên cứu trường hợp tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định).

Développement d'applications mobiles utilisant la géolocalisation en intérieur = Phát triển ứng dụng di động sử dụng vị trí địa lý trong nhà. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

Gestion et Adaptation des comportements conversationnels et pédagogiques d’agents virtuels dans un Environnements de réalité Virtuelle Collaboratif de Formation (EVCF) = Quản lý và tùy chỉnh hành vi đối thoại và sư phạm của các từ ảo trong môi trường đào tạo công tác ảo. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo thí điểm)

Un système de spécification de sémantiques pour l'argumentation abstraite = Hệ thống đặc tả ngữ nghĩa cho lập luận trừu tượng. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện(Chương trình đào tạo thí điểm)

Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu

Giáo trình kiến trúc hướng dịch vụ

Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân Hàng

Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Đánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn Vườn Quốc gia Cúc Phương : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững

Xây dựng mô hình phù hợp để xử lý ô nhiễm nước mặt bằng thủy sinh thực vật tại Đầm Và (đoạn chảy qua KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội) : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu công tác quản lý điểm đến tại Cát Bà -Hải Phòng : Luận văn ThS. Du lịch

Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh qua góc nhìn trần thuật học

Đánh giá tình hình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liển với đất tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Địa chính: 60 44 80

Nghiên cứu xạ khuẩn sinh kháng sinh kháng vi khuẩn gây bệnh lậu

Nghiên cứu phát triển chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học từ nấm diệt côn trùng và Bt

Tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic mang gen bacteriocin bằng kỹ thuật PCR

Niệm ngày Phật đản

Thử dùng thuyết luân hồi đề giải thích Hiện tượng đồng tính luyến ái

Chiêm niện mấy chủ đề tư tưởng Phật giáo dân tộc của các vị thiền sư đời Trần

Đánh Giá Hiện Trạng Và Tính Dễ Bị Tổn Thương Các Hệ Sinh Thái Biển Tiêu Biểu Trước Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Tại Khu Dự Trữ Sinh Quyển Quần Đảo Cát Bà

Đa dạng sinh học và đời sống con người

Đa Dạng Chức Năng Của Quần Xã Vi Khuẩn Trên San Hô Ven Đảo Cát Bà và Long Châu, Góp Phần Thích Ứng Với Sự Thay Đổi Của Môi Trường

Dự án sử dụng bền vững lâm sản ngoài gỗ tại hiện trường huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên quý giá của Miền Núi

The Perceived Value of Passive Animal Health Surveillance The Case of Highly Pathogenic Avian Influenza in Vietnam