Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017

Tách chiết cellulase ngoại bào từ vi sinh vật để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi

So sánh một số tính chất hóa sinh của protease ngoại bào của vi khuẩn, nấm sợi và xạ khuẩn

Nghiên cứu thiết kế và cố định ADN đầu dò ứng dụng trong cảm biến ADN định hướng phát hiện vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh viêm màng não : Luận văn ThS. Công nghệ Nano Sinh học: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Nhận dạng và phân loại hoa quả trong ảnh màu : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM TRẮNG RỄ DÀI OUDEMANSIELLA RADICATA

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG SINH CHẤT KHÁNG SINH VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN 26S R-ADN CỦA CHỦNG NẤM KÍ SINH KS14 PHÂN LẬP TỪ CÂY KHỔ SÂM CROTON TONKINENSIS GAGNEP

Lý thuyết các quyền chọn tổng hợp trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

Nghiên cứu biến động của lượng mưa mùa mưa khu vực Đông Bắc : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN ĐIỆN TỬ THEO MÔ HÌNH ITI – GAF

Electroweak, strong interactions and Higgs fields as components of gravity in noncommutative spacetime

Vấn đề tính xác thực của các tác giả, tác phẩm và việc nghiên cứu thơ Thiền thời Lý Nguyễn Phạm Hùng

Thăng Long: hai thế kỷ trước (1804-2004)

Exploring different strategies for imbalanced ADME data problem: case study on Caco-2 permeability modeling

Development and Evaluation of Antifungal in vivoof Liposomal Amphotericin B

Nghiên cứu động học quá trình lắng đọng lớp hấp thụ của pin mặt trời màng CIGS trong phương pháp điện hóa : Luận án TS. Vật lý nhiệt (Đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu chế tạo cột vi chiết mao quản hở để xác định một số chất cơ clo dễ bay hơi trong môi trường nước: Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 20

Người kể chuyện trong tiểu thuyết Việt Nam có yếu tố hậu hiện đại

Tư tưởng canh tân của Đặng Huy Trứ

Tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu quy trình tạo lập chỉ mục cho dữ liệu 2D – Phần 1: Quy trình tạo lập chỉ mục cho dữ liệu đặc tả

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC DỮ LIỆU - DỮ LIỆU ĐẶC TẢ MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC

Đạo Phật và dân tộc

Vai trò của nữ giới trong giáo lý Phật đà

Phát triển thuật toán tiến hóa giải một số bài toán tối ưu trong mạng không dây : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 10

Đa tạp tích phân và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hóa: Luận án TS. Toán học: 62 46 01 03

Tổng hợp oxim từ dầu vỏ hạt điều Việt Nam và nghiên cứu các đặc tính lý-hóa, khả năng hấp thụ ion kim loại (Cu2+, Ga3+) của chúng : Luận văn ThS. Hóa vô cơ: 60 44 01 14

Nghiên cứu khả năng chuyển đổi cenlulose từ phụ phẩm nông nghiệp thành etanol : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Định lý, bài toán về lý thuyết chia hết và đồng dư

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học loài mít lá đen Artocarpus nigrifolius C.Y.Wu : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30