Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2017

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của một số vi sinh vật trong quá trình lên men xúc xích bán khô và giải pháp hạn chế vi sinh vật không mong muốn

Đánh giá ảnh hưởng của bức xạ radon tới hoạt động nhân sinh ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Cơ cấu vốn tại tập đoàn FPT : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05

Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dược Danapha : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05

Vấn đề thừa kế tài sản trong Ngự thành bại thức mục và so sánh với Quốc triều hình luật: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

So sánh kiểu truyện cô lọ lem của một số dân tộc miền Nam Trung Quốc với kiểu truyện Tấm Cám của Việt Nam : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01

Một số mô hình cơ sở dữ liệu mở rộng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 05

On the problem of synthesizing gestures for 3D virtual human: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

Phân tích, đánh giá biến động môi trường sống của người dân vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2002-2010 : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Nghiên cứu xác định hàm lượng một số chất hữu cơ trong dược phẩm và nước tiểu bằng phương pháp von-ampe : Luận án TS. Hóa học: 62 44 29 01

Khảo sát những đặc điểm trong cách cấu tạo cốt truyện cổ tích thần kì dân tộc Việt : Luận án PTS. Văn học dân gian: 5 04 07

Phương vị từ tiếng Hán hiện đại và những biểu hiện từ vựng, ngữ pháp tương đương trong tiếng Việt : Luận án TS Ngôn ngữ học: 5.04.08

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Thái Nguyên – Bắc Cạn – Cao Bằng : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của một số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại Hà Nội : Luận văn ThS. Du lịch

Bác vật tân biên tập 1 博物新編一集

Phân tích kết quả Pictogram ở nhóm bệnh nhân trầm cảm : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 04 01

Capacity for delivery services of non-communicable diseases prevention and management in commune health centers, 2014

Development and Evaluation of Antifungal in vivoof Liposomal Amphotericin B

Isolated Compounds and Cardiotonic Effect on the Isolated Rabbit Heart of Methanolic Flower Extract of Nerium oleander L.

Exploring different strategies for imbalanced ADME data problem: case study on Caco-2 permeability modeling

Nghiên cứu một số chỉ số đông cầm máu ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Machine Learning and Atom-Based Quadratic Indices for Proteasome Inhibition Prediction

Ứng dụng GIS trong quản lý CSDL giáo dục quận Hoàng Mai - Hà Nội : Luận văn ThS. Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý : 60 44 02 14

Ứng dụng mô hình Markov – Cellular Automata dự báo biến đổi lớp phủ mặt đất huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Địa chính: 60 44 80

Ứng dụng ảnh phân giải cao SPOT để nghiên cứu biến động sử dụng đất huyện Thường Tín giai đoạn 2000 – 2011 và đưa ra dự báo tốc độ phát triển năm 2015 : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 02 14

Cấu trúc không - thời gian của nhiệt độ và lượng mưa tháng ở Việt Nam trong các thập kỷ gần đây và thử nghiệm dự báo : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

Nghiên cứu quá trình hấp phụ Asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng Laterit biến tính với La: Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của quần thể Voọc mũi hếch Rhinopithecus Avunculus (Dollman, 1912) ở khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang và đề xuất giải pháp quản lý bảo tồn : Luận án TS. Sinh học: 62 42 10 01

Hệ động lực ngẫu nhiên ẩn rời rạc và áp dụng : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên một số hiệu ứng cao tần trong bán dẫn thấp chiều : Luận án TS. Vật lý: 62 44 01 01

Dao động tự do và dao động mùa của mực nước biển Đông : Luận án PTS. Hải dương học: 01.07.07

Một số phương pháp song song dạng Runge-Kutta giải bài toán không cương: Luận án TS. Toán học: 62 46 30 01

Phương pháp Phân tích sự kiện dùng đánh giá các biến động trong quá trình học tập của sinh viên trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

Ảnh hưởng của đường kính và tỷ số hình dạng lên tính chất từ của dây nano từ : Luận văn ThS. Vật lý : 60 44 09

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn trong phân hủy kỵ khí chất thải tại các lò giết mổ tập trung nhằm thu hồi khí sinh học: Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01

Tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin – thư viện Trường Đại học Hà Nội

Công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại Thư viện Quân đội

Tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ thông tin-thư viện của Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Bảo quản vốn tài liệu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại Trung tâm thông tin thư viện Trường đại học Giao thông Vận tải – Hà Nội

TÌM HIỂU SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN - THƯ VIỆN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI

Tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin – thư viện Trường Đại học Hà Nội

Khảo sát một số nguồn tin điện tử của Việt Nam hiện nay thích hợp với việc đảm bảo thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn