Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Vấn đề nhà ở của lao động nhập cư trên địa bàn Hà Nội từ góc nhìn công tác xã hội (Nghiên cứu người lao động nhập cư tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Quản trị nhân lực tại Tổng công ty lương thực Miền Bắc : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Effects of introducing energy recovery processes to the municipal solid waste management system in Ulaanbaatar, Mongolia

Effects of introducing energy recovery processes to the municipal solid waste management system in Ulaanbaatar, Mongolia

Ngữ pháp hóa các phụ từ đứng sau trung tâm động ngữ: Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

Quan niệm về con người trong triết học khai sáng Pháp

Involuntary excess reserves, the reserve requirements and credit rationing in China

Domino reaction of N-(cyanomethyl)-1,3-azolium quaternary salts with o-hydroxybenzaldehydes: scope and limitations

Dạy học "giải quyết vấn đề" kết hợp với các phương tiện hiện đại trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực trên quan điểm của tâm lí học phát triển nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học

Dạy kỹ năng nói theo phương pháp giao tiếp cho sinh viên tiếng Pháp ở giai đoạn I

Nghiên cứu phương pháp điện di mao quản sử dụng Detector độ dẫn không tiếp xúc xác định một số phụ gia thực phẩm và beta-agonist

Nghiên cứu tính đa dạng và hoạt tính sinh học của các loài thuộc chi Ba bét (Mallotus Lour.), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) ở Việt Nam : Luận án TS. Sinh học: 60 42 01

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tràng An : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm : 603402

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEB

Anomaly Detection in Video Surveillance: A Novel Approach Based on Sub-Trajectory

Thách Thức Đối Với Bảo Tồn Rùa Biển Tại Biển Đông

Đa Dạng Chức Năng Của Quần Xã Vi Khuẩn Trên San Hô Ven Đảo Cát Bà và Long Châu, Góp Phần Thích Ứng Với Sự Thay Đổi Của Môi Trường

Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 622202

Đánh giá về phong cách giáo dục của cha mẹ và tự đánh giá của học sinh trung học cơ sở : Luận án TS. Tâm lý học: 623104

Bắc sứ thông lục 北使通録

Bản quốc dư đồ 本國輿圖

Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang: Luận án TS. Kinh doanh: 623401

Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: Luận án TS. Kinh tế học: 603101

Tách chiết cellulase ngoại bào từ vi sinh vật để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi

Sử dụng một số phương pháp gây đột biến để tăng hiệu suất sản xuất protease ngoại bào từ vi sinh vật

Vấn đề nội luật hóa các quy định của công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015: Luận văn ThS. Luật: 603801

Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801

Angular analysis of charged and neutral B → Kµ+µ- decays

Updated measurements of exclusive J/ψ and ψ(2S) production cross-sections in pp collisions at √s = 7 TeV

Mối quan hệ giữa hoạt động ngoài giờ lên lớp và kết quả PISA 2012 của học sinh Việt Nam: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập của sinh viên năm thứ nhất”. (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên) : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục : 60 14 01 20

Chất Lượng Môi Trường Nước Và Những Tác Động Đến Khu Bảo Tồn Biển Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

Thách Thức Đối Với Bảo Tồn Rùa Biển Tại Biển Đông

Vi xử lý và vi điều khiển : Nguyên lý và ứng dụng

Học máy : Các kỹ thuật cơ bản và hiện đại

Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của Phần chung luật hình sự Việt Nam : Luận án TS Luật : 60 38 01 04

Pháp luật về an toàn lao động ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01

Evaluation of the optimal multiplex PCR method for the detection of aspergillus flavus and aspergillus parasiticus on dried peanut

Study of forward Z + jet production in pp collisions at √ s = 7 TeV